โพสต์แนะนำ

Top Tips TOEIC Reading‏

Top Tips TOEIC Reading‏ กลับมาพบกับ Top tips TOEIC Reading ซึ่จะอยู่ในพาร์ทที่ 7 ของข้อสอบ กันค่ะ สำหรับพาร์ทนี้จะมีข้อสอบทั้งหมด 48 ข...

Top Tips TOEIC Reading‏

Top Tips TOEIC Reading‏


กลับมาพบกับ Top tips TOEIC Reading ซึ่จะอยู่ในพาร์ทที่ 7 ของข้อสอบ กันค่ะ สำหรับพาร์ทนี้จะมีข้อสอบทั้งหมด 48 ข้อ แบ่งเนื้อหาออกเป็น Single Passage 28 ข้อ (ข้อที่ 153 – 180)  และ Double Passage 20 ข้อ (ข้อที่ 181 – 200) ค่ะ ต่อไปเรามาพูดถึง Top Tips กันเลยค่ะ 

ข้อที่ 1) อ่านคำถามก่อน : โดยให้เราอ่านคำถามก่อนเสมอ เพราะคำถามจะบอกเราว่าควรจะหากคำตอบจากส่วนไหนของเนื้อเรื่อง 

ข้อที่ 2) สแกนเพื่อหาคำตอบ : หาคำตอบในเนื้อเรื่องว่าเรื่องที่เราอ่านจะเป็นไปในทิศทางไหน ซึ่งคำถามมักจะถามเรียงลำดับอยู่แล้ว คำถามข้อแรกมักจะอยู่ส่วนบนของเนื้อเรื่องนั่นเองค่ะ 

ข้อที่ 3) ให้เราอ่านจับประเด็นในเนื้อเรื่องคร่าวๆ ก่อนใน Double Passage หรือส่วนที่เป็นบทความยาวๆ : ซึ่งจะต้องดูไอเดียหลักๆ ของย่อหน้านั้นให้ได้ เพื่อจะได้จับประเด็นได้ว่าแต่ละย่อหน้านั้นเนื้อเรื่องเป็นอย่างไร จะช่วยในการตอบคำถามง่ายขึ้น 

ข้อที่ 4) สนใจชื่อเรื่อง รูปแบบ ลักษณะ ลำดับเนื้อหาของเรื่อง : โดยส่วนใหญ่รูปแบบเรื่องมักจะเป็น บทความให้ข้อมูล, โฆษณาทางหนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต โปรแกรมท่องเที่ยว จดหมายธุรกิจ การตอบอีเมล์ลูกค้า กราฟและแผนภูมิเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ 

ข้อที่ 5) คำถาม Infer/detail ให้อ่านโจทย์ให้ดี เผื่อเวลาในการหาคำตอบ : คำถามประเภทนี้ผู้ออกข้อสอบมักจะให้เราใช้เวลาเพื่อการหาคำตอบที่ถูกต้อง ดังนั้นเราจึงต้องเผื่อเวลาในการค้นหาคำตอบค่ะ 

ประเภทคำถามของข้อสอบ TOEIC Reading แบ่งออกเป็น 4 แบบหลักๆ คือ 


1) ถาม Main Idea – มักใช้ประโยคคำถาม ดังนี้

- What is the purpose of the passage? 

- What is the main idea of this article?

2) ถาม Detail – มักจะใช้คำถามพวก How/ What / Who / When / Which / Where ให้เราเช็คคำถามก่อนแล้วค่อยกลับไปดูที่เนื้อเรื่อง

3) ถาม Infer – ข้อสอบมักจะไม่บอกตรงๆ ในเนื้อเรื่อง มักจะใช้คำถามดังนี้

- What does the author probably to do next?

4) ถาม Vocab – มักจะถามเรื่องคำศัพท์ที่ใกล้เคียงกับเนื้อเรื่องและตัวเลือกที่ให้มา สำหรับข้อนี้ใครจำศัพท์ได้เยอะก็จะได้เปรียบค่ะ

สำหรับ TOP TIPS 5 ข้อนี้ อย่าลืมนำกลับไปทบทวนกันนะคะ และอีกเรื่องที่อยากจะฝากคือ การอ่านคำถาม TOEIC Reading ที่ดี ไม่จำเป็นต้องอ่านทุกคำในเนื้อเรื่อง ให้เราอ่านจับใจความสำคัญและการหาคำตอบในข้อสอบไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่างในเนื้อเรื่อง รู้เพียงที่คำถามเค้าถาม และตอบให้ถูกต้องก็พอค่ะ และสุดท้าย อย่าลืมไปฝึกทำข้อสอบและหมั่นท่องศัพท์ด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่นะคะ

ข้อมูลจาก  อ.พรพรรณ (พี่เปิ้ล) ผู้ก่อตั้ง จุฬาติวเตอร์ ( Tutor Ple , founder of Chulatutor )

ไม่มีความคิดเห็น: