โพสต์แนะนำ

Top Tips TOEIC Reading‏

Top Tips TOEIC Reading‏ กลับมาพบกับ Top tips TOEIC Reading ซึ่จะอยู่ในพาร์ทที่ 7 ของข้อสอบ กันค่ะ สำหรับพาร์ทนี้จะมีข้อสอบทั้งหมด 48 ข...

TOP 5 TIPS TOEIC Part Grammar

TOP 5 TIPS TOEIC Part Grammar

สวัสดีค่ะ น้องๆ จุฬาติวเตอร์ กลับมาพบกับพี่เกดคนเดิมอีกแล้วนะคะ ครั้งนี้เราจะมาพูดถึง TOP TIP TOEIC READING ค่ะ ซึ่งข้อสอบประกบไปด้วย 100 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบ 75 นาทีค่ะ 

โดยครั้งนี้เราจะมาพูดถึง Part 5 และ 6 ในข้อสอบค่ะ โดย Part 5 เรียกว่า Incomplete Sentence ลักษณะข้อสอบจะเป็นการให้ประโยคมาแล้วเติมคำลงในช่องว่าง ส่วน Part 6 เรียก Text Completion แบ่งเป็น 4 บทความ แต่ละบทความมีช่องว่างให้เติม 3 ข้อ ซึ่งในสองพาร์ทนี้จะวัด Grammar Vocabuary และการใช้คำเชื่อมต่างๆ ค่ะ 

สำหรับ top tip ต่างๆ ที่จะได้เจอในคลิปนี้ เรามาเริ่มกันเลยค่ะ 


  1.  วิเคราะห์ตัวเลือก – เพราะตัวเลือกเป็นตัวช่วยให้เราวิเคราะห์ว่าโจทย์ต้องการให้เราเติมอะไร ประกอบด้วย Part of speech อะไรบ้าง แล้วเราค่อยไปดูคำที่อยู่หน้าและหลังช่องว่างที่โจทย์เว้นไว้ โดยที่อาจไม่ต้องอ่านประโยคหรือแปลความหมายทั้งประโยคเลยค่ะ 
  2. จำ Suffix เพื่อประโยชน์ในการเดา Part of speech – เช่น คำที่ลงท้ายด้วย –ment / -tion / -ily / -or / -er คำเหล่านี้มักเป็นคำนาม การที่เราจำ suffix ได้จะทำให้เราทำข้อสอบที่วัดโครงสร้างประโยคได้ถูกต้องและแม่นยำมากขึ้นค่ะ 
  3. การใช้ Basic Grammar – ข้อสอบ toeic ใช้วัดการสื่อสารพื้นฐานในชีวิตประจำวัน ซึ่งต้องมีการใช้ไวยากรณ์พื้นฐานเข้ามาปนแน่นอน ซึ่งสิ่งที่ต้องเจอแน่นอนเลยก็คือเรื่อง Tense Subject-Verb Agreement หากเราแม่นเรื่องเหล่านี้ก็จะช่วยให้เราวิเคราะห์หาคำตอบได้เร็วขึ้น เพราะข้อสอบวัดเรื่องความเร็วในการทำค่ะ 
  4. หากเราคิดไม่ออกให้ข้ามข้อนั้นไปก่อนแล้วค่อยกลับมาทำเมื่อมีเวลาเหลือ – อย่าลืมว่าเวลา 75 นาทีเราต้องทำข้อสอบทั้งหมด 100 ข้อ ถือว่าเวลาค่อนข้างจำกัด หากเราทำข้อสอบไม่ได้คิดไม่ออกให้เราข้ามไปก่อนเลย อย่ามัวคิดให้ออกเพราะจะเสียเวลา เราควรทำข้อสอบในเนื้อหาที่เราแม่นยำและมั่นใจก่อน หากเรามัวคิดจนเวลาหมดจะทำให้เราอาจไม่มีเวลาไปทำข้อสอบข้องหลังๆ ที่เราอาจแม่นกว่าก็ได้ค่ะ และการทำข้อสอบหนึ่งข้อไม่ควรใช้เวลาเกิน 20 วินาทีนะคะ 
  5. ในการทำ Double Passage ต้องใช้คำศัพท์และคำเชื่อมที่สอดคล้องกัน – ดังนั้นการทำข้อสอบพาร์ทนี้ เราควรอ่านเนื้อเรื่องทั้งหมดคร่าวๆ แบบเร็วๆ ก่อน เพื่อให้รู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องอะไรเกี่ยวข้องกันอย่างไรแล้วค่อยหาคำตอบ อย่าพยายามค่อยๆ ทำทีละข้อเพราะจะเสี่ยงต่อการเลือกคำตอบผิด โดยเฉพาะการใช้คำเชื่อมค่ะ
สำหรับตัวอย่างข้อสอบใน TOP TIPS ข้อต่างๆ สามารถดูเพิ่มเติมในคลิปนี้ได้เลยนะคะ 

สุดท้ายอย่าลืมทบทวน TOP TIPS ที่ได้รับและฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาด้วยนะคะ แล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะ

เครดิต :  อ.พรพรรณ (พี่เปิ้ล) ผู้ก่อตั้ง จุฬาติวเตอร์ ( Tutor Ple , founder of Chulatutor )